Navodilo za pripravo datotek

1. FORMAT DATOTEKE
Format datoteke za tisk naj bo PDF (Portable Document Format). Priporočljivo je kreiranje datoteke v naslednjih programih:
- Adobe Illustrator
- Adobe Indesign
- Corel Draw
- Freehand
- Quark Press
Priporočamo, da pri izvozu datoteke v PDF format uporabite standard PDF-X1 ali PDF-X3.

2. SLIKE – BITMAP
Bitmapne grafike naj bodo vedno v razmerju velikosti 1:1 in resoluciji 300 dpi (izjemoma za večje formate lahko tudi 200 dpi).

3. ELEMENTI IN TEKST
Vsi logotipi, teksti in podobni elementi v grafiki naj bodo v vektorski obliki (za pisanje tekstov uporabite vektorske programe). Tekst naj ne bo manjši od 7 pt (points). Vsa vsebina naj bo od roba oddaljena najmanj 5 mm.

4. BARVE
Datoteka za tisk naj bo v CMYK barvnem prostoru, saj lahko pri datotekah poslanih v RGB barvnem prostoru pride do odstopanja barv pri tisku. Tisk PANTONE barv je možen le pri offset tisku. Gostota barve naj ne bo nikjer manjša od 10 %.

5. DODATEK ZA POREZAVO
V datotekah, pri katerih gre grafika do robov, upoštevajte dodatek za porezavo, ki naj bo 3 mm.

6. OZNAKE ZA POREZAVO
Datoteka naj bo pripravljena na točen format z dodanimi oznakami za porezavo, ki nakazujejo, kje bo tiskovina porezana.

7. GRADIENT – BARVNI PREHODI
Za ustvarjanje barvnih prehodov oz. gradientov ne uporabljajte vektorskih programov, saj lahko pride do neželjenih barvnih stopnic.
Prijava